Hamburger
Image

Fabritius Gruppen

En solid og kompetent eiendomsutvikler. Fokusområde er utvikling av næringseiendom i Oslo-regionen.
Les mer
Image

Prosjekter

Fabritius Gruppen er et solid eiendomsselskap som fokuserer på investering, forvaltning og utvikling
av attraktive og sentralt beliggende områder i Oslo-regionen.
Les mer
Image

Ledige lokaler

Fabritius Gruppen har til enhver tid attraktive kontor, lager og kombinasjonslokaler for utleie. Gå inn på våre ledige lokaler
for mer info, eller kontakt oss gjerne for avtale om visning og mulig tilpasning til ditt behov.
 
Les mer
Image

Referanser

Fabritius Gruppen har utviklet og gjennomført et stort antall spennende prosjekter for mange store, krevende kunder.
Ofte organisert som et samarbeid mellom leietaker, arkitekt, totalentreprenør og oss, for å tilby optimale prosjekter.
Her følger noen av våre siste prosjekter.
 
Les mer
Image

Våre eiendommer

Fabritius Gruppens virke ligger i utvikling, forvaltning og langsiktig eie av eiendom på Østlandet. Fabritius Gruppen eier ca. 200.000 m² eiendom.
Les mer

en aktiv eiendomseier og eiendomsutvikler

Fabritius Gruppen med datterselskaper er en betydelig eiendomsaktør i Norge. Hovedaktiviteten er i Oslo-regionen hvor vi eier eiendommer og utviklingstomter som er regulert til kombinasjonsbygg for lager, kontor og produksjon. Fabritius Gruppen har drevet med investering, forvaltning og utvikling innen eiendom siden 1991 og har i perioden gjennomført et betydelig antall prosjekter. Fokus fremover vil være å bygge en langsiktig eiendomsportefølje med basis i den eiendomsutviklingen vi gjør og kjøp av nyere prosjekter innen vårt satsningsområde. Fabritius Gruppen er selskap 100% eiet av Gjelsten Holding.

Gjelsten Holding AS (eier)      gjelsten.no
Picture

Gir grunnlag for en forsvarlig vekst

Fabritius Gruppen er en organisasjon på 10 personer med kompetanse i eget hus på prosjektledelse, prosjektutvikling, marked, forvaltning, økonomi og analyse. Dette gir grunnlag for en forsvarlig vekst i årene fremover og fokus på våre leietakerne. Fabritius Gruppen har en solid økonomi, som i kombinasjon med vår kompetanse, gjør oss godt rustet til nye prosjekter i årene fremover. Vi tror på en positiv utvikling i vår del av eiendomsmarkedet de neste årene.

I alle eksisterende eiendommer og nybygg vil det være fokus på miljø og energibruk. Vi vil ha fokus på gode løsninger som gir gevinster både for leietakerne og eierne av eiendommene. Målet er at vi skal ha fremtidsrettede eiendommer som er attraktive for eiere og leietakere.

Nybyggprosjektene organiseres som samarbeidsprosjekter mellom leietaker, totalentreprenør og oss, hvor målsettingen er å få optimale prosjekter for leietakerne, både bruksmessig og prismessig, gjennom et åpent samarbeid hvor alle drar i samme retning. Vi har hatt god erfaring med slikt samarbeid gjennom mange år.
 
Fabritius Gruppen har mange prosjekter under utvikling og søker derfor aktivt etter leietakere som ønsker en profesjonell partner når de skal etablere seg i nye lokaler. Vi har økonomi og kompetanse, og ikke minst lyst til å starte prosjektutvikling i samarbeid med leietakerne. Vi har fokus på våre leietakere og ønsker å finne optimale løsninger for dem til enhver tid Leietakerne er våre viktigste partnere.


 
Picture

Se vår beretning for 2018

KLIKK HER (Norsk)
KLIKK HER (Engelsk)
For mer informasjon, kontakt oss på e-post: post@fabritius.no
Picture
W:
H: