Hamburger
Bransjesenteret Gardermoen Næringspark, Ullensaker

Bransjesenteret Gardermoen Næringspark, Ullensaker

AREAL TOMT: 155.000 m² 
UTBYGN. POTENSIALE : 55.000 m²
TYPE: Kontor / lager / plasskrevende varehandel
DIVERSE: Eiendommen er ferdig regulert til næringsformål.

 
Se
Bilder
Les Mer
Illustrasjonstegning av bygg for Volvo Trucks
Illustrasjonstegning av bygg for Volvo Trucks
Illustrasjonstegning av bygg for Volvo Trucks
Hoteller i område
Utviklingsområde
Oversikt over område
Areal oversikt av tomter
W:
H: