Hamburger
Bransjesenteret Gardermoen Næringspark, Ullensaker

Bransjesenteret Gardermoen Næringspark, Ullensaker

AREAL TOMT: 155.000 m² 
UTBYGN. POTENSIALE : 55.000 m²
TYPE: Kontor / lager / plasskrevende varehandel
DIVERSE: Eiendommen er ferdig regulert til næringsformål.
Nytt  Anlegg for Volvo Trucks. Ferdigstillelse januar 2019.
 
Se
Bilder
Les Mer
Illustrasjonstegning av bygg for Volvo Trucks
Illustrasjonstegning av bygg for Volvo Trucks
Illustrasjonstegning av bygg for Volvo Trucks
Hoteller i område
Utviklingsområde
Oversikt over område
Areal oversikt av tomter
W:
H: