Hamburger
Frogner, Sørum

Frogner, Sørum

AREAL TOMT: Ca. 600.000 m² 
DIVERSE: Eiendommen er under regulering i kommuneplanen til næringsformål
Les Mer
W:
H: