Hamburger
Holt Park, Drøbak, Frogn

Holt Park, Drøbak, Frogn

AREAL TOMT: 477.000 m² 
UTBYGN. POTENSIALE : 193.000 m²
TYPE: Kontor / lager / lett industri / logistikk
DIVERSE: Tomten er ferdig regulert
Se
Bilder
Les Mer
W:
H: