Hamburger
Kjellstad, Lier

Kjellstad, Lier

TOMT AREAL: 15.400 m² 
UTBYGN. POTENSIALE: 14.500 m²
TYPE: Kontor / lager
DIVERSE: Under regulering
Se
Bilder
Les Mer
W:
H: