Hamburger
Linnesstranda, Lier

Linnesstranda, Lier

AREAL TOMT: 31.000 m² 
BYGG 1: Ca. 8.000 m²  BTA fordelt på inntil 3 etasjer 
BYGG 2: Ca. 12.000 m²  BTA fordelt på inntil 3 etasjer
TYPE: Bebyggelse for offentlig og privat tjenesteyting, sentrumsformål og forretninger
DIVERSE: I henhold til gjeldede kommuneplan
Se
Bilder
Les Mer
W:
H: