Hamburger
Moss Næringspark, Moss

Moss Næringspark, Moss

AREAL TOMT: 44.000 m² 
UTBYGN. POTENSIALE : 22.000 m²
TYPE: Kontor / lager / industri
DIVERSE: Tomten er ferdig regulert til næringsformål
Se
Bilder
Les Mer
W:
H: