Hamburger
Trollåsveien 8, Oppegård

Trollåsveien 8, Oppegård

AREAL TOMT: 15.000 m² 
UTBYGN. POTENSIALE : 15.000 m²
TYPE: Kontor / lager / industri
DIVERSE: Ferdig regulert til næringsformål
Se
Bilder
Les Mer
W:
H: