Hamburger
Ulven – en ny pulserende bydel

Ulven – en ny pulserende bydel

150 000 kvm av området ble regulert til;
Ca 320 000 kvm utvikles til næring og bolig
Ca 22 000 kvm til plasskrevende varer
Ca 8 000 kvm til nærservice
1 200 - 1 400 boliger
 
Se
Bilder
Les Mer
W:
H: