Hamburger

Vi søker etter Prosjektsjef / Eiendomsutvikler


Kandidaten vil få en sentral rolle i organisasjonen og skal bidra til å nå selskapets mål gjennom å identifisere, realisere og være ansvarlig for gjennomføring av nye og pågående utviklingsprosjekter.
 

Prosjektsjef/ Eiendomsutvikler vi få følgende hovedoppgaver:
Identifisere utviklingspotensial i våre eiendommer
Analyse av eiendomsporteføljen

Kontakt med reguleringsmyndigheter
Lede og samordne prosjektering
Prosjektbudsjettering
Prosjektorganisering, herunder engasjere rådgivere, prosjektledere, entreprenører, m.m.
  Drive utviklingsprosjektene innenfor budsjett
Bygge nettverk og relasjoner, internt og eksternt
 

Stillingen rapporterer til Prosjektdirektør.
 


For mer informasjon og søknad
KLIKK HER


 
W:
H: