15. april overtok Stiftelsen Norsk Folkemuseum bygget på 13 093 kvm. De er den fjerde leietakeren som flytter inn i Oslo Logistikkpark Drøbak.

I April 2023 gikk første spadetak for byggeprosjektet. Ett år etterpå, til avtalt tid, har Norsk Folkemuseum nå flyttet inn i bygget. Bygget er over 3 etasjer med store fleksible magasiner for oppbevaring av ulike gjenstander. Bygget har kjøleanlegg for god klimakontroll, men solcelleanlegget på 185kWp på taket sørger for god strømproduksjon og lave driftskostnader for leietaker. Ved behov for oppvarming skjer ved hjelp av bærekraftig og lokal energi fra nærvarmeanlegget. Bygget har energimerke A og er et av de første byggene i Norge som blir sertifisert til BREEAM Very Good, iht. 6.0 manualen. A Bygg har vært totalentreprenør på bygget og har vært med på utvikling av prosjektet fra tidligfase og har gjennomført et meget godt prosjekt.

 

«Bygget er overlevert uten fraværsskader, til avtalt pris, til avtalt tid og med god kvalitet til Norsk Folkemuseum. Samarbeidet mellom A Bygg, Norsk Folkemuseum og Fabritius har vært meget bra. Vi har overlevert et bygg med god Fabritiusstandard til en spesiell leietaker, men det er innenfor budsjettrammene til prosjektet. Vi gleder oss til å se bygget bli tatt i bruk», sier prosjektleder Johan Coert.

 

Prosjektet ligger i Oslo Logistikkpark Drøbak, som har svært god beliggenhet til hovedfartsårene sør for Oslo og betydelige utviklingsmuligheter i årene fremover. Ta kontakt med Fabritius om det skulle være behov for et nytt og moderne lagerbygg skreddersydd til din bedrift sine behov.

Oversiktsbilde av bygget (nærmest i grønt), med Bring som nabo vegg-i-vegg:

TEODORTOMTER.NO