På lag med kunden

«På lag med kunden» underbygger hvordan vi forholder oss til våre leietakere og andre. Fabritius har en lang tradisjon i å utvikle eiendom og vi har alltid fokus på kvalitet og godt samarbeid. Vi har derfor tre hoved verdier vi styrer etter:

Kvalitetsbevisst

Alle utviklingsprosjekter, eiendommer vi eier og prosesser vi styrer skal ha god kvalitet.

Partnerorientert

Vi ser på leietakere, entreprenører og andre vi jobber med som partnere. Vi ønsker et åpent og godt samarbeid, for å skape størst mulig verdi for alle parter.

Fremoverlent

Vi skal være kundens beste rådgiver og levere de beste byggene. Da må vi hele tiden søke ny kunnskap og være fremoverlent ved å teste ut nye produkter og ideer.

Fabritius sitt virke ligger i utvikling, forvaltning og langsiktig eie av eiendom på Østlandet. Vi sitter på en av de største tomtebasene for lager- og logistikkeiendom med nærhet til Oslo.

Godt grunnlag for en forsvarlig vekst

Fabritius har en organisasjon på 12 personer med kompetanse i eget hus på prosjektledelse, prosjektutvikling, marked, forvaltning, økonomi og analyse. Dette gir grunnlag for en forsvarlig vekst i årene fremover og fokus på å ta vare på leietakerne i våre bygg.

Året 2018 og så langt i 2019 har vært et godt år. Vi har sammen med partnere ervervet ca. 1.000 mål på Gardermoen for primært lager- og logistikkbygg. I tillegg har vi benyttet opsjonen på Holt Park og er i gang med klargjøring av infrastruktur og tomter til utbygging for lager og logistikk. Det største enkeltprosjektet vi har levert per dags dato er Europris sitt nye sentrallager i Moss på ca. 62.600 m2 som ble levert sommeren 2019.

I alle eksisterende eiendommer og nybygg vil det være fokus på miljø og energibruk. Vi ser nå på hvilke muligheter solceller og batteriløsninger har for våre eiendommer når det gjelder lading av biler og bedre driftsøkonomi for leietakerne. Vi vil ha fokus på gode løsninger som gir gevinster både for leietakerne og eierne av eiendommene. Målet er at vi skal ha fremtidsrettede eiendommer som er attraktive for eiere og leietakere. Våre eksisterende leietakere er våre viktigste partnere som vi jobber aktivt sammen med for å finne best mulig løsning til enhver tid.

Fabritius har en solid økonomi, som i kombinasjon med vår kompetanse, gjør oss godt rustet til nye prosjekter i årene fremover. Vi tror på en positiv utvikling i vår del av eiendomsmarkedet de neste årene. Vi bygger en større eiendomsportefølje i Oslo-området for langsiktig eie for årene fremover i tillegg til at vi vil være en aktiv eiendomsutvikler i eksisterende og nye prosjekter.

Nybyggprosjektene organiseres som samarbeidsprosjekter mellom leietaker, totalentreprenør og oss. Målsettingen er å få optimale prosjekter for leietakerne, både bruksmessig og prismessig, gjennom et åpent samarbeid hvor alle drar i samme retning. Vi har hatt god erfaring med slikt samarbeid gjennom mange år.

Fabritius har mange prosjekter under utvikling både nord og syd for Oslo. Vi søker derfor aktivt etter leietakere som ønsker en profesjonell partner når de skal etablere seg i nye lokaler. Vi har økonomi og kompetanse og ikke minst lyst til å starte prosjektutvikling i samarbeid med leietakerne.

  • 200,000 m2Under forvaltning
  • 700,000 m2Utviklingspotensial
  • 1,830,000 m2Tomter til utvikling
  • 220 millionerLeieinntekter
  • 99.1 %Uteleiegrad
  • 8.7 årGjenværende leietid

En aktiv eiedomseier og eiendomsutvikler

Fabritius Gruppen var tidligere et norsk grafisk konsern med lange tradisjoner som trykkeri og forlag. Den grafiske virksomheten ble avviklet i 1991. Fabritius Gruppen har drevet med investering, forvaltning og utvikling innen eiendom siden 1991 og har i perioden gjennomført et betydelig antall prosjekter.

Fabritius med datterselskaper er en betydelig eiendomsaktør i Norge. Hovedaktiviteten er i Oslo-regionen hvor vi eier eiendommer og utviklingstomter for kombinasjonsbygg, lager, kontor og produksjon. Fabritius har drevet med investering, forvaltning og utvikling innen eiendom siden 1991 og har i perioden gjennomført et betydelig antall prosjekter. Fokuset fremover vil være å bygge en langsiktig eiendomsportefølje med basis i den eiendomsutviklingen vi gjør og kjøp av nyere prosjekter innen vårt satsningsområde. Fabritius er et 100 % eiet selskap av Gjelsten Holding.

 

Datterselskaper i konsernet vi sammarbeider med.