Turbulent år for næringseiendom i 2023, men lager- og logistikkeiendom var relativt sett en trygg(ere) havn. Fabritius hadde hele 7 ulike prosjekter under bygging dette året, med et samlet volum på 144.000 kvm.

Les mer om året 2023 i ny beretning som nå ligger ute på våre hjemmesider:

Fabritius årsberetning 2023