Gilhusveien 3 har en meget god beliggenhet på Lierstranda/Gilhus ved Brakerøya like utenfor Drammen sentrum.

  • Gilhus, Lier
  • Syd – siden av E18

Eiendommen ligger på sydsiden av E18. Området består av en rekke kombinasjonseiendommer på sydsiden av E18, mens det på nordsiden er et større innslag av handelsarealer, herunder Maxbo samt Bilia. Nor Tekstil og KID er nærmeste naboer.

Eiendommen er ferdig regulert.