Eiendommen har en meget god beliggenhet på Kjellstad like utenfor Drammen sentrum.

  • Kjellstad, Lier
  • Syd-siden av E18
  • Kombinasjonsbygg
  • Lager
  • Produksjon
  • Kontorer
  • Sertifisert BREEAM In-Use «Very Good» i 2021

Eiendommen ligger på sydsiden av E18. Området består av en rekke kombinasjonseiendommer på sydsiden av E18, mens det på nordsiden er et større innslag av handelsarealer, herunder Maxbo samt Bilia. Nor Tekstil og KID er også etablert i området. Beliggenheten er veldig god med nær tilgang til E18.

Totalt er det oppført ca. 5 130 kvm. BTA. Av dette utgjør ca. 3 791 kvm. BTA lager-produksjonsareal og ca. 1 339 kvm. BTA er kontorareal.