Eiendommen er ferdig regulert og klar for utbygging!

  • Drøbak
  • ca. 550 mål brutto
  • ca. 477 000 m2 netto
  • ca. 190 000 m2 utbyggingspotensial
  • Lager- og logistikkbygg med tilknyttet kontor
  • Mål om å BREEAM NOR sertifisere byggene

Oslo Logistikkpark Drøbak består av et tomteområde på ca. 550 mål brutto, netto ca. 477 000 m2 og området har et utbyggingspotensiale på ca. 190.000 m2. Dette vil bli den nærmeste logistikkparken syd for Oslo som tilfredsstiller alle krav til fleksibilitet og effektivitet for store og små leietakere.

For mer informasjon om Oslo Logistikkpark Drøbak les her.