Råde Park ligger rett ved Jonstenkrysset like utenfor sentrum av Råde.

Råde kommune er posisjonert som et sentralt trafikknutepunkt i Østfold. Eiendommen har god tilgang til E6 med påkjøring ca. 400 meter fra eiendommen.

Det ble i 2012 oppført et delelager/verksted/butikk på ca. 5.300 m2  på nabo tomten.

Det er enkel tilgang til offentlig kommunikasjon med busstopp på nærmeste vei og tog i Råde sentrum.

 

Kontakt