Erik Stensli overtar som daglig leder i Fabritius fra 2024 når Asgeir Solheim går av ved nyttår, etter 28 år som daglig leder i eiendomsselskapet.

Erik kommer fra stillingen som Direktør for utvikling og prosjekt internt i Fabritius, hvor han har jobbet i 25 år med prosjektutvikling og ledelse. I tillegg til å lede teamet for prosjektutvikling og være en del av ledergruppen, har Erik selv vært sterkt involvert i de aller fleste prosjektene som er utviklet. Han var også i flere år daglig leder for Ulven AS på Økern, med regulering, utvikling og forvaltning av Ulven området.

Styret i Fabritius er veldig fornøyd med den jobben som er gjort med å bygge opp selskapet til en lønnsom, kundefokusert og profesjonell eiendomsutvikler over mange år under Asgeir Solheim sin ledelse. Fabritius sin kultur og DNA er ønskelig å videreføre, og Erik har de beste forutsetninger for å ivareta dette. Erik innehar en viktig kompetanse rundt prosjektutvikling, reguleringsarbeid og ledelse, som vil være viktig for Fabritius fremover. Det skal utvikles store områder, og et betydelig areal med lager- og logistikkeiendom i både Drøbak og på Gardermoen. Fabritius har også en forvaltningsportefølje, hvor fokus er vekst i takt med utvikling av nye prosjekter og fornøyde leietakere.

«Det er med stor ydmykhet jeg overtar stafettpinnen fra Asgeir, og jeg setter stor pris på den tillitten styret har vist meg. Fabritius er et flott selskap med mye kompetanse og flinke mennesker, og jeg ser veldig frem til å være med å videreutvikle og løfte Fabritius videre fremover» sier Erik Stensli.

Asgeir Solheim trekker seg tilbake fra nyttår etter over 28 år som leder av Fabritius. Asgeir var med å snu Fabritius fra å være et trykkeri til å bli en stor eiendomsutvikler og eiendomsbesitter. Fra starten, med lite kapital og kun noen tomter på Brobekk, er nå Fabritius et stort solid eiendomsselskap med en eiendomsportefølje på rundt NOK 8 mrd., og betydelig tomteareal for utvikling. Fabritius har en eiendomsportefølje på rundt 220.000 kvm med lager- og logistikkbygg i transportaksene rundt Oslo. Selskapet sitter i tillegg på 1,6 millioner kvm med regulert tomt til lager- og logistikkbygg, hovedsakelig i Drøbak og på Gardermoen.

«Jeg har passert 67år og det var på tide å slippe nye krefter til for å ta Fabritius inn i en ny periode med mange spennende prosjekter. Fabritius har vært en viktig del av livet mitt i lang tid, men nå er det tid for andre prioriteringer fremover, men jeg skal stå på for fullt ut året, Jeg vil også ha noen oppgaver i Gjelsten konsernet etter fratredelsen. Jeg ser frem til å følge utviklingen videre fra sidelinjen, og har stor tro på gjengen i Fabritius.»  sier Asgeir Solheim.

Asgeir Solheim vil fungere som daglig leder ut 2023, slik at det blir en god overlevering av lederjobben når han trekker seg tilbake. Fabritius er 100% eid av Gjelsten Holding AS.

«Jeg ønsker å takke Asgeir for en formidabel innsats over mange år, hvor han har vært sentral i oppbyggingen av Fabritius til en ledende aktør innen utvikling og forvaltning av lager- og logistikk eiendommer. I tillegg har vi hatt et veldig godt og nært samarbeid i mange år. Jeg er veldig glad for at Erik har takket ja til utfordringen med å ta Fabritius inn i en ny epoke, og er trygg på at Fabritius vil levere gode resultater fremover med Erik i spissen for et meget dyktig team» sier styreleder i Fabritius og CEO i Gjelsten Holding, Henrik Schüssler.