Jan Egil Aanes er ansatt som Forvaltingssjef i Fabritius og startet 01. juni 2022. Han vil sammen med øvrige driftsressurser ha ansvar for løpende forvaltning av Fabritius sine eiendommer og ellers bidra inn i Fabritius sin organisasjonen på flere områder.

Jan Egil kommer fra GK og innehar mye bred kompetanse, men naturlig nok også en sterk spisskompetanse på flere tekniske fag. Denne kompetansen vil være veldig verdifullt for utvikling av eksisterende eiendomsportefølje, men også inn i prosjektering av nybyggprosjekter. Dette gir Fabritius en fleksibilitet og styrke som er viktig når vi nå utvikler et stort antall nybyggprosjekter innen lager- og logistikkbygg. Jan Egil har en Bachelor i Energi og miljø i bygg fra Høgskolen i Oslo og en Master i Integrert Bygningsteknologi fra Høgskolen i Narvik.

I tillegg til løpende forvaltning og bidrag inn i nybyggprosjekter vil også Jan Egil ha et overordnet ansvar for å miljøsertifisere eksisterende portefølje og gjennomføre tiltak for å heve standard, energieffektivitet og miljøavtrykk på porteføljen. Fabritius skal være fremoverlent og nysgjerrige på utvikling og nye løsninger. Dette gjelder også eksisterende bygg, så her ligger det trolig muligheter i forbedring og mer effektiv forvaltning fremover.

Fabritius bygger kvalitetsbygg som skal vare og har et fokus på forvaltning med en riktig blanding av kunde-, miljø- og lønnsomhetsfokus. Dette er spennende å være med på å forme og utvikle, og når jeg i tillegg for være med å bidra med min kompetanse på nybyggprosjekter blir det en veldig variert og interessant arbeidshverdag. Fabritius har så langt levd opp til forventningene mine og jeg ser frem til fortsettelsen sier Jan Egil etter snart 1 måned i jobben.

Vi er veldig glade for å kunne ønske Jan Egil velkommen og ser allerede stor verdi av å ha fått inn en så kompetent og løsningsorientert person, som også bidrar positivt med sitt gode humør inn i en liten og sammensveiset organisasjon.