Fabritius er nå ute med beretning for 2022 som viser at Fabritius også i 2022 leverte solide resultater.

Beretningen er en oppsummering av Fabritius og året 2022. Daglig leder, Asgeir Solheim, deler sin oppsummering av året og Tobias Voraa tar opp enkelte relevante markedstema. Årsresultatet for Fabritius endte på NOK 257m i 2022, en bedring på NOK 66m fra 2021. Fabritius er en eiendomsbesitter og utvikler, og resultatene gjennom flere år viser at vi skaper betydelige verdier gjennom vårt arbeid.

Posisjonen vår for videre vekst og verdiskapning er god for årene fremover og vi planlegger for å kunne tilby de beste lagerbyggene til mange nye leietakere, samtidig som vi skal passe godt på de leietakerne vi har.

Beretning