Fabritius signerte 3 nye leiekontrakter og en intensjonsavtale med et samlet volum på 106.000 kvm i løpet av høsten 2021. I tillegg har vi 23.000 kvm under bygging, Fabritius har med dette aldri hatt større aktivitet gjennom sine over 30år i bransjen.

Fabritius har et mål om å øke lager- og logistikkporteføljen vår og med rekordhøye priser i et meget attraktivt marked, så er det da bra å ha mye tomteareal for å kunne vokse gjennom prosjekter og ikke måtte kjøpe alt i et marked med sterk konkurranse. Vi får nå betalt for at vi over de senere årene har bygget opp en betydelig tomteportefølje. Lager- og logistikkbygg har fått en markant økning i attraktivitet hos investorer, som gjenspeiles i det mange omtaler som rekordvolumer på transaksjoner og et betydelig positivt skifte på eiendomsverdiene.

Til tross for dette har vi i løpet av høsten likevel sikret oss Dyrskuevegen 21 på Kløfta, et fint og attraktivt lagerbygg, som gjør at vi kan tilby vår nye leietaker Sport Holding en sømløs overgang til nytt hovedlager på Gardermoen.

De nye prosjektene som nå er igangsatt og som vil igansettes første halvår av 2022 er følgende:

  • Vi er godt i gang med nytt lager for Greencarrier og ferdigstillelse er 1. februar 2022. Bygget er på 23.000 kvm, men 11.500 kvm er fortsatt ledig.
  • Sport Holding etablerer nytt hovedlager på Gardermoen på 35.000 kvm for blant annet Sport1, InterSport og Anton Sport. Byggestart er juni 2022 og ferdigstillelse juni 2023. Utvidelsesmulighet på tomten med 16.000 kvm høytlager.
  • KID/Hemtex ønsker 25.000 kvm med nytt hovedlager til Hemtex i Borås. Byggestart er i april 2022 og ferdigstillelse april 2023. Også her er det opsjon på utvidelse av bygget.
  • Europris har allerede et enormt lager på 62.000kvm, men utvider nå med ytterligere 21.000 kvm på hovedlageret i Moss. Byggestart er mars 2022 og ferdigstillelse i februar 2023.
  • Det er inngått intensjonsavtale med Morrow, som skal etableres pilotfabrikk for batteriproduksjon i Arendal. Antatt byggestart februar 2022 og ferdigstillelse Q1 2023.

Alle våre bygg i Norge skal bygges etter nivå «very good» i BREEAM NOR, mens vi i Sverige planlegger å følge merkeordningen Miljöbyggnad «Silver». Dette vurder vi nå som et must i nye prosjekter og vi merker i større og større grad at miljøfokus og sertifisering etterspørres av leietakere og potensielle investorer.

Total investeringen på prosjektene over blir på rundt 1,6 mrd. og vil gi et betydelig løft i Fabritius sin lager- og logistikkportefølje. Dette er helt i tråd med vår strategi om å vokse porteføljen, samtidig som vi skal være stor eiendomsutvikler med fokus på lager- og logistikk.

Vi ser lyst på fremtiden og har fortsatt mange ledige tomter for utvikling i Oslo Logistikkpark Drøbak og Oslo Logistikkpark Gardermoen. Vi tror at etterspørselen etter nybygg vil holde seg god fremmover og ser noen hovedgrunner til dette:

  • En allerede sterkt voksende netthandel har fått en korona boost og dette gir igjen behov for lagerareal. Netthandel krever rundt 3 ganger mer areal enn tradisjonell handel ettersom en ikke har butikklagre, håndtering av retur tar plass og plukkvarer vs. pallehåndtering krever mer og annen varehåndtering.
  • Trygghet rundt leveranse og tilgjengelighet av varer gjør at mange ønsker større buffer/lagerføring av produkter i Norge
  • Stor grad av automatisering (Autostore og andre løsninger) gjør at mange etterspør nybygg som er tilpasset optimal drift og nye automatløsninger.

Skulle din bedrift ha behov for nytt skredderskydd og moderne lagerbygg kan vi tilby markedets beste beliggenheter i både nord og sydaksen, samt en god og profesjonell prosess.

Vi tar gladelig en prat!