Fabritius hadde overlevering til OneMed Services AS den 31. mai. Bygget på totalt 19.731 kvm hadde en deloverlevering i mars i år på 7.423 kvm, men nå er hele bygget overlevert til leietaker.

Prosjektet ble igangsatt i april 2023, og overlevert i sin helhet i mai 2024, en byggetid på 13 måneder. Dette har vært et prosjekt med god fremdrift. Eiendommen ligger godt eksponert mot E6 og har god infrastruktur i nordaksen fra Oslo. OneMed Services AS flytter nå inn i bygget, hvor de samlokaliserer flere lokasjoner i Stor-Oslo området. Bygget har energimerke A for både kontor- og lagerdelen og sertifiseres iht BREEAM NOR, Very Good. Bygget har også et solcelleanlegg tilpasset byggets behov på 300 kWp, dette vil kunne gi gode miljømessige effekter og god lønnsomhet for leietaker. Veidekke Logistikkbygg har vært totalentreprenør og har levert et meget bra bygg med høy kvalitet og gode prosesser.

 

«Prosjektet har gått på skinner med tanke på både fremdrift og kostnader, og vi er veldig stolt av å overlevere et meget godt og moderne lagerbygg til en kunde vi kjenner godt, innenfor de budsjettrammer vi har jobbet etter hele veien. Det har gjennom hele prosjektperioden vært en åpen og god dialog blant partene i trepartssamarbeidet – Veidekke Logistikkbygg, Onemed Services og oss i Fabritius. En samarbeidsmodell vi foretrekker og bruker på alle våre prosjekter», sitat prosjektleder Geir Apeland.

 

Se film av prosjektet!

 

Prosjektet ligger i Oslo Logistikkpark Gardermoen, et stort lagerkluster med meget god beliggenhet tett på E6 og Gardermoen, hvor det er betydelig utviklingsmuligheter i årene fremover. Ta kontakt med Fabritius om det skulle være behov for et nytt og moderne lagerbygg skreddersydd til din bedrift sine behov.