Fabritius sin strategi er ikke endret og det er fortsatt et mål å vokse innen hovedsegmentet som er lager- og logistikkeiendom.

Fabritius Gruppen solgte nylig to fine lager- og logistikkeiendommer på Berger, og i et marked med stor etterspørsel ga det et solid resultat. Eiendommene var Bølerveien 63 med OneMed Services AS som leietaker og Fjellboveien 13 med Freja Transport & Logistics AS som leietaker. Begge eiendommene var ferdig utviklet og med en veldig attraktiv beliggenhet og leietaker. Førstnevnte bygg ble doblet i størrelse og ferdigstilt høsten 2020.

Fabritius sin strategi er ikke endret og det er fortsatt et mål å vokse innen hovedsegmentet som er lager- og logistikkeiendom, og Fabritius vil trolig bygge mye innen denne kategorien i årene som kommer. Fabritius signerte nylig en større leiekontrakt med GreenCarrier i Moss og det er flere andre store prosjekter i prosess. Eiendomsutvikling ligger i Fabritius sitt DNA og er vår hovedstyrke. Dette skal vi jobbe aktivt med videre for å utvikle de enorme tomteområdene vi sitter på i Drøbak (www.oslologistikkparkdrøbak.no) og på Gardermoen (www.oslologistikkparkgardermoen.no). Dette krever imidlertid kapital og da må vi noen ganger rekalibrere porteføljen for å ta nye steg i riktig retning. Fabritius sin eierandel i Eidos Eiendomsutvikling AS er også en stor og viktig investering vi vil prioritere i årene fremover.

Med de omtalte salgene er kapitalen og handlingsrommet stort for videre vekst og utvikling. Dette underbygges også av at vi er i prosess med å styrke teamet vårt med to nyansettelser, prosjektleder og markedssjef nybygg. Vi har nå store tomtebanker for lager- og logistikk i både sør og nord, årelang erfaring kombinert med yngre krefter og kapital til å ta de løftene vi ønsker.

Er du på utkikk etter et nytt moderne og skreddertilpasset bygg for din bedrift er det bare å ta kontakt for en uformell prat.