Fabritius har i lengre tid vært posisjonert med et større tomteområde, for lager- og logistikk nær Drøbak, sammen med Backe Prosjekt AS. Det nærmer seg veldig byggestart og Fabritius har nå gjennomført et utkjøp av Backe sine 40% i selskapet, Oslo Logistikkpark Drøbak AS.

Eiendommen som ligger i selskapet, hvor Fabritius nå sitter med begge hendene på rattet, er på 550.000 mål og klargjøres i disse dager for utbygging av rundt 190.000 kvm lagerbygg. Det er etablert en ny Fylkesvei inn til området som vil stå helt ferdig i juni 2022 og intern infrastruktur med flere klargjorte tomter vil være ferdig etablert høsten 2022.

Det er flere dialoger med potensielle leietakere og Fabritius regner med at det i løpet av våren kommer på plass en eller flere leiekontrakter, med tilhørende oppstart av byggeprosjekter over sommeren. Dette er et nytt lager- og logistikkområde, men stadig flere får øynene opp for området med kort vei inn til Oslo sentrum, tett på store transporthovedveier og tomter som gir stor fleksibilitet.

Kjøpet er en strategisk posisjonering for Fabritius og med et ønske om langsiktig eie av byggene var det nå et naturlig tidspunkt at Fabritius tok over kontrollen for hele prosjektet, selv om samarbeidet med Backe har fungert veldig godt hele veien.  Fabritius har et hovedfokus på lager- og logistikkbygg og en strategi om vekst, og da passer et slik oppkjøp veldig godt. Utviklingen av området vil gi god tilvekst til eksisterende eiendomsportefølje.

Daglig leder i Fabritius, Asgeir Solheim, er veldig fornøyd med å ha fått fullt eierskap til en så stor tomtebank rett sør for Oslo: «Kjøpet av aksjeposten i Oslo Logistikkpark Drøbak gir oss en enda bedre kontroll og intern integrering når vi nå går inn i en fase med utvikling av nye moderne lager- og logistikkbygg. Dette blir også en veldig viktig ressurs for å utvikle nye prosjekter og bygge opp porteføljen vår i årene som kommer. Vi ser frem til å kunne signere med første leietaker på området!»