Fabritius skal jobbe aktivt med miljø og bærekraftig utvikling med fokus på de områdene vi kan gjøre størst positiv forskjell.

Foto: https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

 

I 2015 kom FN med 17 bærekraftsmål og 169 delmål. Bærekraftsmålene ble satt sammen ved hjelp av innspill fra land i hele verden.

Vi har kun en klode og med den følger et ansvar. Vi må ta vare på behovene vi har i dag slik at de kommende generasjonene får dekket sine behov.

Vårt mål i Fabritius er å ha fokus på at de tiltakene vi gjør skal ha en faktisk innvirkning på miljøet og være gjennomførbare for vår virksomhet. Det vil derfor bli gjort grundige vurderinger rundt de tiltakene vi velger å sette igang.

Våre fokusområder

Fabritius skal jobbe for reduksjon av energibruk i porteføljen og etablere nye kilder for energi til vår portefølje. Vi har et pågående solcelle prosjekt og vil se på flere i tiden fremover.

Fabritius skal gjøre konkrete tiltak for å få ned egne klimagassutslipp gjennom et fokus på gjenbruk, avfallshåndtering, miljøvennlige produktvalg og ved å sette krav til entreprenører i utviklingen av eiendomsporteføljen vår.

Fabritius har et overordnet mål om å bistå positivt for å stoppe klimaendringene og vil jobbe for å få bedre forståelse av vårt miljøavtrykk og hvilke tiltak vi kan igangsette.