Vi utvider lageret for KID/Hemtex i Viared, Borås med nye 35.000 kvm og 4. april var det «Stomresning».

Stomreisning er en svensk byggtradisjon hvor man heiser opp «Stommen» som gjerne er en viktig bærebjelke i konstruksjonen av et bygg. 4. april 2024 var det nettopp Stomreisning på trinn 2 av prosjektet i Viared utenfor Borås. Entreprenør Logistic Contractors, prosjektleder WSP, leietaker KID/Hemtex, Borås Kommune og Fabritius som utvikler var alle på plass og feiret en viktig milepæl; at byggetrinn 2 nå er godt igang med stålarbeidet.

KID/Hemtex har allerede et lager og kontorbygg på drøye 21.500 kvm på eiendommen, som ble ferdigstilt av samme team i mars 2023, men med det nye lagertilbygget vil arealet komme opp i hele 57.000 kvm bygg. Prosjektet og eiendommen skal stå klar for overlevering til leietaker i Q1 2025, og er en viktig utvidelse når KID flytter sin lagervirksomhet fra Lier i Norge til Viared utenfor Borås i Sverige. Bygget følger den svenske miljøstandarden Miljøbygnad Silver, noe alle aktørene i prosjektet er stolte av å levere på. Eiendommen eies i partnerskap av Fabritius og KID.

Stomresning med banner for det nye prosjektet: