01.02.22 kunne vi stolte og glade overlevere nye flotte lokaler til Grenncarrier Shipping & Logistics i Moss Næringspark.

Greencarrier flytter inn i ca 11.500 kvm i det som utgjør den ene halvdelen av bygget på totalt 23.300 kvm med moderne, miljøtilpassede kontor- og lagerfasiliteter. Arealene som er overlevert til Greencarrier er tilpasset deres drift og produksjon, og er også levert med et solcelleanlegg som bidrar til energileveransen til bygget. I tillegg til dette blir bygget sertifisert iht Breeam Nor med karakter Very Good. Dette som en direkte følge av Fabritius Gruppen og Greencarrier sine miljø- og bærekraftambisjoner.

 

Prosjektfasen har blitt gjennomført i tett samspill med bruker og totalentreprenør Abygg som er kontrahert i en Samspillskontrakt. Til grunn for leiekontrakten ligger en kravspesifikasjon som er videreført og ivaretatt i bygningsbeskrivelsen. Denne ble gjennomarbeidet og fremskaffet i samspill mellom bestiller, rådgivere og entreprenør. Denne prosessen sikrer både at bestillers ønsker blir ivaretatt, samtidig som at man finner de beste løsningene både mtp Totalentreprenørens produksjon, men også mtp senere drift av bygget.

 

Byggetiden har vært kort – under 10 mnd, noe som har krevet tydelig og rask involvering av alle de tre partene – Leietaker, Bestiller og Entreprenør. Dette har vi klart bla basert på god involvering og en god kommunikasjon mellom partene. Og ikke bare har vi klart dette gjennomført i en pandemi, underveis har vi også opplevd et veldig utfordrende marked på materialsiden. En ting er priser som har skutt i været, men også byggevarer som er «melk og brød» til vanlig har vært utfordrende å få tak i. Bla har total mangel på TRP-plater som brukes til taket skapt en utfordring for produksjonen. Dette er blitt løst ved at Abygg har omdisponert materialer og aktiviteter på byggeplass slik at vi har sikret en overlevering iht kontrakt for Greencarrier. En stor takk og meget god innsats til Abygg som har klart denne utfordrende oppgaven!

 

Siste del av bygget blir overlevert til Fabritius i mars. Denne delen er foreløpig ikke utleid, men leveres ferdig til en lager- og logistikkproduksjon. Bygget og tekniske anlegg er installert og forberedt for en mulig innredning av både kontor og lager etter leietakers ønsker og behov. Dette sikrer både en fleksibilitet samt en god mulighet til å kunne etterkomme de aller fleste ønsker fra bruker av et slikt type bygg.

 

Vi ønsker vår nye leietaker GreenCarrier velkommen og håper dette blir et bra hjem for dem.