Etter en god prosess med både driftsavdelingen i Fabritius og leietakerne i bygget er vi i mål med vår andre BREEAM In-Use (BIU) sertifisering.

Bygget ble tildelt sertifisering «Very Good» noe vi er godt fornøyde med.

Vi har tidligere sertifisert naboeiendommen Høgslundveien 49 til BREEAM In-Use «Very good» og er i prosess med flere andre. Fabritius sitt mål er å ha sertifisert alle eiendommer i porteføljen innen utgangen av 2023.

Sertifiseringen er ikke bare et bevis på hvilken standard bygget har i forhold til kravene i BREEAM, men det er også en ekstremt god øvelse for kartlegging av eiendommen. Sertifiseringen gir et godt grunnlag for å kunne sette videre mål for eiendommen når det kommer til miljøtiltak.

Vi i Fabritius takker for samarbeidet med leietaker og gleder oss til neste sertifisering som står for tur.