På de nylig overleverte prosjektene i Oslo Logistikkpark Drøbak har Fabritius-modellen, med tett samarbeid mellom byggherre, leietaker og entreprenør, fungert veldig godt. Les mer her.