Europris sitt nye hovedlager i Moss på 62.000 kvm sto ferdig i 2020. Nå drøye 2 år senere er det allerede planer om ikke ubetydelige utvidelser på 21.000 kvm, og samlet vil det nye lageret måle hele 83.000 kvm.

Europris sitt hovedlager ligger i Vestre Vannem vei rett øst for E6 ved Mosseporten. Lageret er et av Norges største og med sitt automatiske høylager for 60.000 paller er dette en imponerende lager- og logistikkmaskin. Siden ferdigstillelse er bygget også utviklet med et stort automasjonsanlegg for mindre plukkvarer, som gjør dette lageret effektivt og moderne. Eiendommen har også Moss havn sin dryport som nærmeste nabo, en praktisk løsning ettersom mye av Europris sine varer kommer sjøveien med kontainere. Fabritius er eier av bygget som nå skal utvides med nye 21.000 kvm. Høylageret på 32m høyde vil få en utvidelse på nye 5.000 kvm og i enden av bygget vil det komme en utvidelse på 16.000 kvm med lagerareal.

«Dette er et godt eksempel på hvordan tett samarbeid og god langsiktig planlegging mellom utvikler og leietaker kan løse vekstproblematikk på en lønnsom måte for alle parter. Det er derfor ekstra gøy å kunne være med på dette prosjektet med Europris og hjelpe dem med det vi kan best.», sier daglig leder i Fabritius, Asgeir Solheim.

Europris har helt siden starten i 1992 økt salget hvert eneste år. Under Covid-19 pandemien har veksttakten akselerert og selskapet har tatt ytterligere markedsandeler. Europris har de siste årene oppgradert flere av sine kategorier, tatt en sterkere posisjon innen e-handel og rekruttert en million medlemmer til sin kundeklubb.

«Europris har fått et moderne og automatisert sentrallager i Moss og i Fabritius har vi fått en offensiv og god samarbeidspartner som strekker seg langt for å møte kundens behov. Vi er trygge på at Fabritius sammen med A Bygg vil levere et like godt prosjekt som sist gang slik at Europris kan fortsette sin lønnsomme vekst», sier CEO i Europris, Espen Eldal.

Eiendommen på 155 mål eies i dag av Fabritius. Leietaker i hele bygget er Europris som da leier et areal på 83.000 kvm etter utvidelser, hvorav 15.000 kvm er høylager på 32 meter. A Bygg Entreprenør har lang og god erfaring med oppføring av store lager- og logistikkbygg og hadde ansvaret for oppføring av også dette bygget, og de har nå også fått ansvaret for totalentreprisen på de nye tilbyggene. Tilbyggene er planlagt ferdigstilt i løpet av våren 2023. Prosess med å BREEAM In-Use sertifisere hovedlageret er igangsatt og så snart tilbyggene er på plass vil disse også bli innlemmet i sertifiseringen.