Stiftelsen Norsk Folkemuseum flytter inn i Oslo Logistikkpark Drøbak

Den tradisjonsrike stiftelsen Norsk Folkemuseum flytter inn i et nytt BREEAM Very Good-sertifisert lagerbygg i Oslo Logistikkpark Drøbak våren 2024. De har signert en langsiktig leieavtale og arealet utgjør ca. 13.000 kvm. Bygget vil være i tre etasjer, med høyt fokus på bærekraftige løsninger som energieffektivitet og solcellepanel på tak. Bygget ligger på en velegnet tomt på tomteområdet. Lokalene skal benyttes som magasin for deler av museets store samling av kulturhistoriske gjenstander.

«Gjennom et godt samarbeid med Fabritius har vi kommet fram til en gjennomarbeidet og bærekraftig løsning for magasinbehovet vårt, som også ivaretar våre spesifikke krav for bevaring og tilgjengelighet på lang sikt.» kommenterer Nina Refseth, direktør i Stiftelsen Norsk Folkemuseum.

 

Oslo Logistikkpark Drøbak er en moderne lager- og logistikkpark under utvikling med netto 477 mål tomt. Eiendommen ligger like ved nedkjøringen til Oslofjordtunellen og med kort avstand til E6. Plasseringen tett på hovedfartsårer og med en strategisk nærhet til Oslo gjør dette området unikt med sine store utviklingsmuligheter innen lager- og logistikk. Det planlegges for drøye 190.000 kvm med lagerbygg når området er ferdig utviklet.  Med anlegget til Stiftelsen Norsk Folkemuseum er det nå inngått avtaler på i overkant av 60.000 kvm i parken. Bygget føres opp av A Bygg Entreprenør.

«Med Norsk Folkemuseum får vi en spennende og langsiktig leietaker til parken. Vi har sammen kommet frem til et produkt som er skreddersydd for deres virksomhet og ser frem til et langt og godt samarbeid» kommenterer Asgeir Solheim, daglig leder i Fabritius.

Stiftelsen Norsk Folkemuseum er Norges største kulturhistoriske museum, og omfatter i tillegg til Norsk Folkemuseum også Norsk Maritimt Museum, Eidsvoll 1814, Bygdø Kongsgård, Bogstad Gård og Ibsen Museum & Teater. Stiftelsen forvalter, forsker på og formidler kulturarv fra hele landet og alle deler av samfunnet. Museene har årlig over 400 000 besøkende, og mottar årlige driftstilskudd fra staten.