Fredag 29. september overleverte Fabritius siste del av det nye lager og hovedkontoret til Sport Holding på Gardermoen. Bygget ligger i Oslo Logistikkpark Gardermoen (OLG) like ved E6.

Dette prosjektet har hatt en todelt overlevering hvor del en som ble overlevert 1.juli besto av plan en med lagerarealer, tilhørende kontorer og garderober. Del to og siste overlevering besto av kontorarealer fordelt på en mellometasje og hele plan to.

Dette lager- og kontorbygget har et foravtrykk på om lag 30 500 m2, totalt areal rett i overkant av 36 500 m2. Lagerarealene er delt inn i tre og har et samlet areal på ca. 30 000m2 bestående av standard reoler, smalgangsreoler og Norges største Autostore anlegg. Autostore anlegget inneholder 105 000 kasser, men har et potensiale på 140 000 kasser. Rett i underkant av 60 roboter skal betjene dette anlegget.

       

Kontorarealene er på rundt 6 500m2 bestående av blant annet en resepsjon, kantine med proffkjøkken og tilhørende takterrasse, kontorer, møterom, showrom og et eget avsatt messeareal. Bygget er prosjektert etter BREEAM nivå Very Good. Det er utover dette levert et solcelleanlegg plassert på taket i størrelsesorden 204 kWp, fjernvarmeanlegg og ca. 60 elbilladere for å nevne noe.

Bygget skal nå huse kjente navn som Sport 1, Intersport, Anton Sport, Löplabbet, Sportsnett og Skandinavisk Høyfjellsutstyr. Totalt vil dette bli arbeidsplassen til om lag 230 personer.

Fabritius er veldig fornøyd med sluttresultatet av prosjektet. Det har vært et veldig godt samarbeid mellom byggherrens prosjektteam, leietaker og totalentreprenørens prosjektteam. Det har vært utfordringer underveis med tilgang på materialer og leveranse sikkerhet som følge av blant annet krigen i Ukraina. Generelt har de utfordringene prosjektet har møtt på blitt håndtert på en god måte og prosjektet ble levert iht. plan. A Bygg har overlevert et prosjekt de kan være stolte over og vi takker for samarbeidet!