Toyota Material Handling Norway AS flytter inn i Oslo Logistikkpark Gardermoen med sitt nye logistikk- og servicesenter.

Toyota Material Handling Norway AS og Fabritius Gruppen AS har etter en god samarbeidsprosess kommet frem til et felles prosjekt for nybygg i Oslo Logistikkpark Gardermoen. Prosjektet skal gjennomføres etter Fabritius-modellen, med et tett samarbeid mellom byggherre, leietaker og entreprenør. Toyota Material Handling Norway AS blir med dette den tredje leietakeren inn i Oslo Logistikkpark Gardermoen hvor Sport Holding og OneMed Services allerede er på plass. Det er fremdeles store klargjorte utviklingstomter tilgjengelig på området.

Bygget vil gi de rammevilkårene Toyota Material Handling Norway AS ønsker for å støtte veksten i deres operasjoner. Det moderne anlegget og infrastrukturen vil bidra til å optimalisere nåværende og fremtidig logistikkoppgaver for virksomheten. Prosjektet er i felleskap med entreprenør planlagt med gode miljøtiltak, både i produksjonsprosessen og for drift av bygget i ettertid. Det er lagt opp til ambisiøse krav for reduksjon av avfall og det vil bli montert solceller på tak. Videre vil bygget ha en BREEAM NOR Very Good sertifisering.

Bygget som skal stå ferdig sommeren 2025 blir på i overkant av 9.000 kvm og det er entreprenør Veidekke Logistikkbygg som skal stå for oppføringen.

«Ett nytt bygg på Gardermoen er med på å optimalisere vår LEAN-tankegang gjennom funksjonelle areal og effektive kvadratmeter. Våre kjerneverdier er dypt forankret i samtlige prosesser hos oss. Kontinuerlig forbedring, Kaizen, er en av kjerneverdiene som ble avgjørende da vi tok valget om å bygge nytt Fleet Management Center på Gardermoen», sier administrerende direktør, Lars Kleveland.

«Vi i Toyota Material Handling har også forpliktet oss til netto nullutslipp fra egen virksomhet innen 2033, og det nye bygg vil bidra til å nå dette målet», fortsetter Kleveland

«Vi ser frem til et godt samarbeid med Fabritius», sier Kleveland som tar med seg en voksende virksomhet og rundt 85 årsverk fra nåværende kontor i Oslo til nye og moderne lokaler på Gardermoen.

Oslo Logistikkpark Gardermoen (OLG) er en del av Norges mest sentrale knutepunkt for logistikk, Gardermoen Næringspark. Det tilbys skreddersydde lager- og logistikkbygg på to sentralt plasserte tomteområder på til sammen 1.000 dekar. Området ligger med nærhet til Oslo lufthavn, hovedveitraseer som E6 og E16 og Oslo, noe som gjør beliggenheten strategisk for landsdekkende logistikk og beredskap. Oslo Logistikkpark Gardermoen er opptatt av å skape en fremtidsrettet næringspark hvor miljø og bærekraft står i fokus.

«Vi er godt fornøyde med at Toyota Material Handling Norway AS har valgt å legge sitt anlegg til Oslo Logistikkpark Gardermoen og vi ser frem til et langt og godt samarbeid» sier daglig leder i Fabritius, Erik Stensli.

Fakta nybygg:

  • Nybygg 9.080 kvm
  • Leietaker: Toyota Material Handling Norway AS
  • Utvikler/eier: Oslo Logistikkpark Gardermoen
  • Miljømål: BREEAM NOR V6.0 sertifisering, very good. Solcelleanlegg
  • Adresse: Hovinmovegen
  • Ferdig: Sommer 2025

Oslo Logistikkpark Gardermoen eies av Fabritius Gruppen AS

Om Fabritius
Fabritius Gruppen AS er en betydelig eiendomsaktør i Norge. Hovedaktiviteten skjer i Oslo-regionen hvor selskapet eier eiendommer og utviklingstomter for lager- og logistikk og kontor. Selskapets fokus fremover er å bygge en langsiktig eiendomsportefølje med basis i egen eiendomsutvikling og ved kjøp av nyere prosjekter innen sitt satsningsområde. Fabritius sitter på en stor tomtebase rundt Oslo og kan tilby moderne og skreddersydde bygg både nord og sør for Oslo. Fabritius er et 100 % eiet selskap av Gjelsten Holding AS.

Om Toyota Material Handling Norway AS
Toyota Material Handling er en del av Toyota Industries Corporation. Selskapet har hovedkontor i Trondheim, og er med sine 335 ansatte fordelt på 11 lokasjoner og ca. 130 servicepunkter en betydelig aktør innen materialhåndtering. Selskapet leverer det meste innen gaffeltrucker, terrengtrucker, automatiske trucker (AGV), tauetraktorer, flåteadministrasjon, reolløsninger, jekketraller, service og originale Toyota deler. www.toyota-forklifts.no

For ytterligere kommentarer, kontakt:
Erik Stensli, daglig leder, Fabritius, tlf. +47 951 42 670
Lars Kleveland, daglig leder, Toyota Material Handling Norway AS, tlf. +47 951 91 090