Fabritius melder seg på i kampen mot klimagassutslippene og jobber med konkrete bærekraftstiltak.

2500 m2, 1 242 stk. solcellepaneler, totalt 403,65 kWp og mulighet til å dekke rundt 20% av forbruket til leietaker OneMed Services AS. Dette er Fabritius sitt første solcelleanlegg og markerer starten på en spennende fremtid innenfor miljø og bærekraft.

Fabritius skal ta et samfunnsansvar og ha fokus på bærekraftig utvikling i årene som kommer. De tiltakene som gjøres må være gjennomførbare og ha en faktisk innvirkning på miljøet. Dette er en ny vei som må tråkkes og dette er vårt første solcelleanlegget. Vi vil ta med oss all erfaring vi får videre til våre neste prosjekter.