Oslo Logistikkpark Gardemoen (OLG) fikk nylig regulering på plass for en betydelig del av selskapets eiendommer på Gardermoen tett på E6. Sport Holding AS, som er toppselsapet for de ulike sportskjedene, blir første leietaker som etablerer seg på det nyregulerte lager- og logistikkområdet på Gardermoen

Sport Holding har opplevd en betydelig vekst over lengre tid og har behov for nye store og moderne lagerlokaler. Sport Holding konsernet som består av Sport 1, Intersport, Anton Sport, Löplabbet, Sportsnett, Skandinavisk Høyfjellsutstyr og Bergans, har derfor signert en lang leiekontrakt for ny storstue på Gardermoen. Behovet for et skreddersydd bygg på 35.000 kvm med moderne løsninger og fleksibilitet på ytterligere utvidelser har gjort at valget falt på Oslo Logistikkpark Gardermoen.

Byggherre for det nye lageret er et selskap eid 50/50 av O.N.Sunde AS og Fabritius Gruppen AS, som kjøper den aktuelle tomten av Oslo Logistikkpark Gardermoen AS.

«Dette er en milepæl for den videre utviklingen av Gardermoen som det nye storklusteret for lager- og logistikk nord for Oslo. Dette gjør det ekstra gøy å kunne signere med Sport Holding konsernet, som er en meget fin leietaker og en aktør vi kjenner godt fra tidligere. Vi ser frem til å utvikle et nytt effektiv og skreddersydd hovedlager for dem», sier daglig leder i Fabritius, Asgeir Solheim.

Fakta:

  • Leietaker: Sport Holding AS
  • Nybygg: 35 000 kvm
  • Ytterligere opsjon: 16 600 kvm
  • Utvikler/eier: Fabritius Gruppen AS og O.N.Sunde AS
  • Entreprenør: A Bygg Entreprenør AS
  • Miljømål: BREEAM NOR Very good
  • Ferdigstillelse: Våren 2023
  • Byggherre: Hovinmoen Utvikling AS. Eid av Fabritius og O.N.Sunde
  • Eiere OLG: Fabritius, Ferd Eiendom og Nordr
  • Kommune: Ullensaker kommune

Sport Holding AS vil samlokalisere betydelige lagerlokaler fra både Askim og Kløfta og etablere et stort hovedlager som skal dekke mesteparten av konsernets behov fremover. Det er også lagt opp til en opsjon på utvidelse med 16.600 kvm høylager i forlengelse av planlagt bygg. Sport Holding har hatt en kraftig vekst og tatt betydelige markedsandeler innen sportsbransjen de senere årene. Hovedlageret vil forhåpentligvis danne grunnlag for en fortsatt lønnsom vekst i årene som kommer. Et av tiltakene for å effektivisere lagerdriften er planene for et nytt Autostore anlegg på over 120.000 kasser.

«Samlokaliseringen i nytt moderne hovedlager for de fleste av våre sportskonsepter er et veldig viktig steg for å kunne fortsette en lønnsom vekst i sportsbransjen og kunne tilby kundene våre og butikkene tilgang på gode konkurransedyktige produkter. Vi har hatt et meget godt samarbeid med Fabritius om å utvikle bygget, så det er skreddersydd våre behov og ønsker, og vi ser stort frem til å kunne flytte inn våren 2023», sier daglig leder i Sport Holding, Ole-Henrik Skirstad.

Utviklingen av Gardermoen som næringsområde løser en tilbudsutfordring på lager- og logistikkområder nord for Oslo, men dette er også en viktig utvikling for Ullensaker Kommune og områdene rundt, som med dette vil få en ønsket tilvekst av nye arbeidsplasser. Dette er en av flere grunner til at Ullensaker kommune har jobbet for å få på plass reguleringen av første delområde for lager- og logistikkeiendom.

«Det er veldig gledelig å kunne ønske Sport Holding velkommen til Ullensaker Kommune. Dette er bare starten på en større utvikling av Gardermoen og Ullensaker, som vil skape verdier for alle parter», sier ordfører i Ullensaker Kommune, Eyvind Jørgensen Schumacher.

Eiendommen på 77 mål eies i dag av Ferd Eiendom, Nordr og Fabritius gjennom OLG. Det er nå prosess med å skille ut og legge tomten i selskapet Hovinmoen Utvikkling AS, som vil være eid av Fabritius Gruppen AS og O.N.Sunde AS. Tomten er forholdsvis flat og fint beliggende i det nye lager- og logistikkområdet tett på E6. Hovedleietaker blir Sport Holding AS som har signert seg for 35.000,- kvm, med opsjon på ytterligere 16.600 kvm høylager. A Bygg Entreprenør har lang og god erfaring med oppføring av store lager- og logistikkbygg og har fått ansvaret for totalentreprisen på bygget. Bygget er planlagt ferdigsstilt i løpet av våren 2023. Alle parter i prosjektet har et betydelig fokus på miljø og har et ønske om å utvikle et godt og bærekraftig bygg med BREEAM sertifisering.

Illustrasjon av bygget ferdig utviklet med opsjonsarealer