Fabritius har 4 byggeprosjekter i prosess i Oslo Logistikkpark Drøbak og et byggeprosjekt under bygging i Oslo Logistikkpark Gardermoen

 

Prosjektet for 360 Logistics og Scanfreight har kommet langt og ligger godt ann for overlevering i desember. Her er film fra uke 41:

Prosjektet for Bring Warehousing har også kommet langt og overleveres også i desember. Prosjektet til Stiftelsen Norsk Folkemuseum ligger vegg i vegg. Her er film fra uke 41:

Prosjektet for Volvo Maskin er nå også godt i gang med byggarbeider:

På Gardermoen bygger vi nytt lager for OneMed Services på nabotomten til det nylig ferdigsstillte prosjektet til Sport Holding. Her er også fremdriften god:

Det er altså nok å passe på for prosjektgjengen i Fabritius om dagen.