Vi har signert strakstiltakene 2.0 sammen med en rekke andre norske eiendomsaktører.

Det er gøy å se at bransjen jobber sammen om hevede klimaambisjoner.

Fabritius signerte i slutten av 2019 Grønn Byggallianse sine 10 strakstiltak versjon 1.0, som første ledd i et overordnet mål om å gjøre mer innen miljø og bærekraft. Vi har som følge av dette blitt mer bevisste på ansvaret vi har som eiendomsselskap, noe som nå har ført til et ytterligere hevet fokus. Vi har på bakgrunn av arbeidet som er gjort de siste årene nå signert strakstiltak 2.0. Signeringen av strakstiltak 2.0 skal være med på å oppjustere vårt miljøfokus ytterligere et hakk.

I tiden fremover vil vi jobbe for å få på plass en plan for implementeringen av de 10 nye strakstiltakene samtidig som vi skal fortsette arbeidet med de første 10.

Dersom du ønsker å lese mer om strakstiltakene kan du klikke deg inn på linken her.