Til høsten vil Fabritius installere solcelleanlegg på taket av Bølerveien 63.

Solcelleanlegget vil bli plassert på taket og det vil ha en størrelse på 2500 m2 som tilsvarer 1260 paneler. Dette vil gi en kWp på 400. Anlegget er dimensjonert til å dekke ca. 21% av forbruket til leietaker.

Dette prosjektet vil være Fabritius sitt første solcelleprosjekt.