2021 har på flere måter vært et positivt år for Fabritius.

Vi fikk i begynnelsen av 2021 gleden av å ønske velkommen til to nyansatte, Johan og Tobias. Vi har også tatt noen skritt videre når det kommer til bærekraftsarbeidet vårt i 2021 og vi er nå blitt en Miljøfyrtårn-bedrift. Vi har også miljøsertifisert eller er i prosess med å sertifisere (BREEAM In-Use og BREEAM NOR) flere av våre bygg både på eksisterende portefølje og nybygg prosjektene våre.

Prosjekt, marked og drift har fortsatt det gode arbeid fra 2020 noe som har resultert i at det å se inn i glasskulen for neste år blir ekstremt gøy! Vi har flere nybygg prosjekter med oppstart i 2022, Europris utvidelse, Sport Holding på Gardermoen, KID/HEMTEX i Sverige og Morrow i Arendal.

Vi fortsetter inn i 2022 med fullt fokus på våre leietakere og prosjekter!

Med det ønsker vi å takke dere for følge i 2021 og vi gleder oss til å fortsette samarbeidet neste år!