Volvo Maskin AS har nylig signert en leiekontrakt på et nytt moderne lager- og verkstedbygg på rundt 12.000 kvm i Oslo Logistikkpark Drøbak.

Volvo Maskin AS og Fabritius har etter en god og grundig samarbeidsperiode landet på et prosjekt som vil gi Volvo Maskin de rammevilkårene de trenger rundt arealer for videre vekst. Bygget blir skreddersydd etter Volvo sine behov. Anlegget vil være et moderne lager-, kontor- og verkstedbygg og ha en miljøprofil med BREEAM-klassifisering. Det er også planlagt solcelleanlegg på taket. A Bygg Entreprenør skal stå for oppføringen av bygget.

Oslo Logistikkpark Drøbak er en moderne lager- og logistikkpark under utvikling med netto 477 mål tomt. Eiendommen ligger like ved nedkjøringen til Oslofjordtunellen og med kort avstand til E6. Plasseringen tett på hovedfartsårer og med en unik nærhet til Oslo gjør dette området unikt med sine store utviklingsmuligheter innen lager- og logistikk. Det planlegges for drøye 190.000 kvm med lagerbygg når området er ferdig utviklet.  Med Volvo sitt anlegg er det nå inngått avtaler på i overkant av 60.000 kvm i parken.

«Volvo Maskin vil være en spennende tilvekst til parken og vi ser veldig frem til å fortsette det gode samarbeidet», sier daglig leder i Fabritius, Asgeir Solheim.

Volvo Maskin AS er Norges ledende leverandør av anleggsmaskiner og utstyr og har landets best utbygde service nettverk med 21 verksteder samlet under merkenavnet «Volvo Maskin Service». De hadde en omsetning på ca. 4 mrd. kroner i 2022. Volvo Maskin AS er et heleid datterselskap av Volvo Construction Equipment (VCE), Volvo Group’s anleggsmaskindivisjon. Med det nye anlegget i Drøbak legger Volvo Maskin AS et viktig grunnlag for å opprettholde denne posisjonen.

 «Vi er svært glade for å ha få denne avtalen på plass. Anleggsmaskinbransjen står foran en dramatisk teknologisk utvikling i årene som kommer med elektriske drivlinjer og nye IT baserte tjenester. Et sentralt plassert og moderne hovedanlegg for Norge vil sikre både effektiv logistikk og mulighet for å rekruttere kompetente medarbeidere» sier daglig leder i Volvo Maskin, Arne Knaben.

Anlegget vil stå ferdig mot slutten av 2024 og gi Volvo gode muligheter for videre lønnsom vekst.