Hamburger
Bølerveien 84-92, Skedsmo

Bølerveien 84-92, Skedsmo

AREAL TOMT: 66.300 m² 
UTBYGN. POTENSIALE : 30.000 m²
DIVERSE: Eiendommen er ferdig regulert
Se
Bilder
Les Mer
W:
H: