AS Værdalsbruket er Norges nest største private skogeierselskap (900.000 daa) med eierskap til flott skog- og fjellterreng i Verdal kommune, og utgjør hele 58% av Verdal kommunes arealer.

Skogdrift, eiendomsforvaltning, jakt og fiske er kjernen i driften. Selskapet eier i tillegg store kalkressurser i en av Europas store forekomster av kvalitetskalk, hvor det årlig hentes ut store volum kalkressurser. Værdalsbruket har også en større eierpost i InnTre Holding AS, et betydelig sagbruk og en viktig industrivirksomhet. Selskapet og eiendommen ble kjøpt fra Storebrand i 2021. 

  • 900.000 dekar 
  • 160.000 dekar produktiv skog 
  • 2-3 billioner tonn høykvalitets kalkstein 
  • 34% eierandel i InnTre Holding AS 
  • Holmen Gård og flere utleiehytter 
  • Rikt jakt & fiske landskap 

Værdalsbruket har egen administrasjon som holder til på Holmen Gård i Verdal, men som interessert eier følger vi tett opp når det er noe vi kan bidra med og når det er behov for strategiske veivalg.  

«Vi har et langsiktig tidsperspektiv på eierskapet og vil sammen med dagens administrasjon og Verdal kommune fortsette å utvikle de mulighetene som ligger på eiendommen. Dette er en investering med hjertet og det vil også prege vår tilnærming til eiendommen fremover» sier styreleder Bjørn Rune Gjelsten. 

Eiendommen ligger i Fabritius sin investeringsportefølje ettersom den ikke faller inn under vårt kjerneområde med eie og utvikling av lager- og logistikkbygg, men vi har stor tro på å kunne utvikle verdiene over tid og at dette er en attraktiv investering med stabil og god avkastning på sikt.  

Bærekraft i Værdalsbruket

Værdalsbruket er underlagt sertifisering av skogbruksvirksomheten etter ISO 14001 og PEFC skogstandard, og fører kontinuerlig oppdateringer i det som kalles «Miljøhåndboka» for virksomheten. Systemet driftes av Norsk skogsertifisering.

Velkommen til Holmen Gård for de som ønsker en minnerik firmatur med overnatting og aktiviteter etter ønske.