Alle vet at miljøtiltak haster. Er solceller svaret på et godt tiltak? Hva er det viktig å huske på dersom solcelleanlegg blir en del av prosjektet?

En god investering?

Fabritius og Thor Christian Tuv i FUSen har i denne fagartikkelen samlet litt nyttig informasjon.

Svært mange investerer nå i solcelleanlegg

Solcellepaneler har falt dramatisk i pris de siste 10–15 årene. Kombinert med jevnt høye strømpriser og et samfunn som trenger all den fornybare energien det kan få, gir solcelleanlegg god avkastning for de rette byggene.

For et velegnet bygg vil investeringen i et solcelleanlegg koste cirka 0,35-0,50 kr/kWh. Innkjøpt strøm derimot, har ligget omtrent et sted mellom 0,6 til over 1 kr/kWh inkludert nettleie + el.avgifter. I dette regnestykket over ser man at det er mulig å halvere strømprisen ved å benytte solenergi.

Utover det overnevnte vet vi at miljø- og bærekraftsarbeid er på agendaen i de fleste virksomheter og dersom det ikke er det enda er det absolutt noe som burde adresseres raskt. Omdømme er noe som blir viktigere og viktigere, og miljø- og bærekraftsarbeid er sterkt med på å påvirke dette.

Ifølge FNs klimapanel IPCC har klimaforskere aldri vært sikrere, verden står ovenfor ekstreme endringer og mennesker er hovedproblemet. Vi mennesker er derfor også kjernen i snu operasjonen mot 1,5 graders målet og klimanøytralitet i 2050.

Klimakampen er i full gang og det er ikke lengre et konkurransefortrinn å jobbe med miljø og bærekraft, det er blitt et «must have». Det holder ikke lengre å fortelle om arbeidet som gjøres, nå skal vi se faktiske tiltak og bevis. En bedrift som er en del av løsningen vil ha sterkere appell overfor kunder, arbeidstakere og leverandører.

Solcelleanlegg er et av de tiltakene man kan se på som eiendomsutvikler og eiendomsbesitter og det er et ekstremt synlig tiltak. Fabritius har etablert/er i ferd med å etablere solcelleanlegg ifm. nybyggprosjekter og utvidelsesprosjekter. Vi ser også at dette fremover i betydelig større grad fort blir en standard på nybyggprosjekter. Vi jobber selv aktivt med kartlegging av eksisterende portefølje og ser da på hvor vi ønsker å etablere solceller på eksisterende bygg.

Dimensjonering

Når et solcelleanlegg skal vurderes er først og fremst dimensjoneringen av anlegget viktig. Det er viktig at dimensjoneringen ses opp mot bygget og forbruket, ikke alle bygg er like godt egnet for solceller. Under lister vi opp litt nyttig informasjon i tilknytning til det overnevnte.

  • Bygg med behov for ventilasjon og/eller kjøling har ofte høyt strømforbruk. Da brukes ofte all solenergien som produseres til dette og en sparer det man ville kjøpt fra nettet.
  • Uavhengig av bygg kan man tilpasse solcelleanlegget til å kun dekke basisforbruket, og på den måten sikre fornuftig bruk av strømproduksjonen, slik at driftskostnader til strøm faller.
  • De anleggene hvor bygget har mye forbruk i sommerhalvåret vil ha den aller beste lønnsomheten.
  • På sikt vil det forhåpentligvis også fremtvinge seg endringer, som gjør at det også vil være lettere å dele strøm mellom egne bygg eller få fullt ut betalt for å produsere overskuddsenergi til nettet. Da vil lagerbygg kunne bli strømleverandører med store takanlegg.

Det er også viktig å ha med seg at all energien som produseres på bygget trekkes fra forbruket og forbedrer energiklassen, selv om energien ikke forbrukes i bygget. Ikke minst er all ren solenergi med på å bedre miljøavtrykket.

Se til de største aktørene

Internasjonalt så ser man at de største selskapene har investert i solenergi. Selskaper som Google, Apple, Amazon, Microsoft, Tesla med flere. Store internasjonale lager- og logistikkaktører som Prologis og andre bygger nå ut stor solcellekapasitet og flesteparten av topp 20 Eiendomsselskaper i Norge har alt tatt i bruk solenergi.

Hos selskaper som ASKO Oslofjord finner vi samme tilnærming hvor solceller brer seg ut over 13 000 kvm. Produksjonen vil normalt være på cirka 1 600 000 kWh/år, nok til å fullade drøyt 20 000 Tesla.

Fabritius sine erfaringer

Fabritius har litt erfaring med solcelleanlegg og vi bygger gradvis mer erfaring. I 2020 leverte vi et anlegg hos OneMed Services og vi er i ferd med å levere et anlegg på vårt nybygg i Moss der Greencarrier blir leietaker. Vi vurderer nå fortløpende solceller i alle våre nybygg prosjekter.

Etableringen av solcelleanlegget hos OneMed Services kom opp som et punkt når vi sammen med leietaker prosjekterte en utvidelse av deres anlegg. OneMed Services hadde da driftet bygget i 2 år. Dette ga oss grunnlag basert på deres drift til å se på alternative energikilder. Solcelleanlegg ble da vurdert som en løsning som passet godt med OneMed Services sin drift, og sammen ble vi enige om å investere i et slikt anlegg som en del av utvidelsen.

Sentralt i Fabritius’ sin avgjørelse var både det å kunne bistå en viktig leietaker med deres behov, samt å kunne skaffe egne erfaringer til denne type anlegg. Anlegget har i ettertid vist seg å være en lønnsom investering.

Hva vi som byggherre mener er viktig å huske på ifm. solcelleanlegg i prosjekter

Under har vi listet noen punkter vi mener fra erfaring er viktige å ta med når et solcelleanlegg er inkludert i prosjekter.

  • Tilpasse bygningskropp og konstruksjon til solcelleanlegg eks. taktekke forsterkning.
  • Plassere strøm og vannuttak på tak for fremtidig vedlikehold
  • Dialog med brannvesen om eventuelle lokale føringer ifm. varsling av brann.
    For eksempel kan dette være merking på bygget med informasjon om at det er solcelleanlegg på tak.
  • Sikre oss data rundt produksjon fra solcelleanlegget og se dette opp mot det faktiske forbruket i bygget.

På tide å hoppe ned fra gjerde?

Generelt anbefaler vi alle å se på miljøtiltak, både lavthengende frukter, men også de litt mer komplekse og høythengende.

Når det kommer til solceller er det slik at et tak uten solcellepaneler produserer ingenting. Vi anbefaler alle å gjøre en overordnet vurdering av om solceller kan være en god løsning for å få ned kostnadene og bedre klimaavtrykket.

Fabritius har hatt gode erfaringer med å gjøre behovs- og energiforbruksundersøkelser, og prioritert våre tiltak og omfang av anlegg ut fra dette. 

Det er ikke lenger behov for å frykte at teknologien ikke er god nok. Det har skjedd mye de senere årene og markedet er mer utviklet og modent. Fabritius ser for seg en betydelig utvikling av solcelleanlegg på kommende og eksisterende lagerbygg.

Vår anbefaling er at det nå er på tide å undersøke hva solceller kan gi deg av positive effekter.